ESG Mercatus

Vi vil være blandt de ti førende virksomheder indenfor vores markedsområde med fokus på rådgivning og kampagneudvikling inden for ESG-kommunikation.

Derfor har vi lavet en ESG-strategi, hvor vi overordnet har prioriteret tre fokusområder, hver med tre indsatsområder, hvor vi i særlig grad arbejder for, enten at minimere vores samfundsmæssige påvirkning eller har særlig mulighed for en positiv indflydelse på vores omverden.

Vores prioriteter støtter primært to af FN’s verdensmål:

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

verdensmål ESG

ESG-kommunikation

Vi hjælper virksomheder og organisationer med at skabe on- og offline kommunikation, der opfattes enkelt. Vi ønsker at hjælpe og inspirere vores kunder til aktivt at kommunikere deres ESG tiltag, så den er lovlig, korrekt, oplysende og effektiv.

ESG kommunikation

Fair markedsføring

Der er markant stigning i antallet af virksomheder, der både vil – og ser nødvendigheden i – at kommunikere deres arbejde med bæredygtighed og ESG. Samtidig er markedsføringsloven strammet voldsomt op, så mange er i tvivl om, hvorvidt de overholder lovgivningen i deres »grønne« kommunikation.

Vores mål er – på baggrund af analyser og strategisk rådgivning – at hjælpe flere virksomheder til effektivt og lovligt at navigere ESG-kommunikation, ligesom vi vil fokusere på, at inspirere til flere »grønne« tiltag.

Gennem vores egne magasiner, Djursland Turistguide, Erhverv Djursland og RandersBiz, vil vi øge indsatsen indenfor ESG-kommunikation og hjælpe virksomheder med at synliggøre deres ESG-historier og derved skabe øget opmærksomhed på de positive tiltag i dækningsområderne

Lokal erhvervsudvikling

Vi er en meget aktiv del af lokalsamfundet, og ønsker at tage del i at støtte og bidrage til udvikling af det lokale erhvervsliv. Det praktiseres ved aktiv deltagelse og medlemsskab i lokale erhvervsnetværk og via støtte og sponsorater til lokale aktiviteter og projekter.

I forlængelse af vores eget ESG-arbejde vil vi, i kombination med vores kompetencer indenfor kommunikation, udvikle forløb og foredrag, hvor vi inspirerer og kompetenceudvikler virksomheder i ESG-kommunikation.

Bæredygtige medier

Som en vigtig del af vores ESG-arbejde, vil vi sætte fokus på bæredygtige medier.

Vi tilbyder en bred vifte af off-line materialer og trykte produkter med relevante bæredygtighedsanprisninger, fx FSC/PEFC certificeret papir og Cradle2cradle certificerede materialer.

Til vores on-line produkter vil vi også kunne tilbyde mere klimavenlige servere eller websites, som enten er, eller arbejder på, at blive klimaneutrale gennem forskellige ordninger.

I arbejdet med vores leverandører og tætte samarbejdspartnere ønsker vi at støtte den lokale erhvervsudvikling. Vi vil arbejde for at forøge vores brug af særligt lokale leverandører, fx lokale trykkerier, der, ligesom os, arbejder målbevidst med ESG.  

Derudover ønsker vi at inkludere leverandører med særlig socialt fokus, ved fx at bruge leverandører, der ansætter arbejdskraft fra kanten af arbejdsmarkedet.

ansvarlig drift

Ansvarlig drift


Mercatus er en kommunikationsvirksomhed med base i Grenaa og mødefaciliteter i Randers. Produktion af vores fysiske produkter sker gennem eksterne samarbejdspartnere og leverandører. 

Affald

Som servicevirksomhed har vi en meget lille affaldsmængde, som primært kommer fra vores kontoraktiviteter. Vi kildesorterer alt affald og går meget op i at undgå materialespild. Derudover vil vi øge vores indsats ved at indkøbe produkter med høj genanvendelsesgrad, og dermed minimere vores input af materiale.

Til dagligt er vores hovedfokus at sortere korrekt og at reducere vores affald, fx er vi meget opmærksomme på at undgå eller reducere madspild fra vores madordninger.

Natur

Naturen er, som inspirationskilde, en vigtig del af Mercatus' DNA. Vi vil derfor arbejde på at beskytte naturen og anbefale produkter, der minimerer spild og affald. Vi vil arbejde for at vores produkter – fx tryksager, roll-ups og bannere – er designet og produceret ud fra cirkulære principper, fx take back-ordninger, levetidsforlængelse, reparation og genanvendelse.

Som kommunikationsbureau er et af vores centrale materialer papir. Vi vil sikre, at hele vores papir-forbrug kommer fra bæredygtige kilder, og lever op til EU-direktivet om afskovningsfrie produkter. Heriblandt vil vi arbejde for, at alle indkøbte papirmaterialer bliver FSC/PEFC certificeret. 

Bureauets planteordning er baseret på genbrugsplanter og -kummer.

Klima

Vi er meget bevidste om vigtigheden af at minimere vores klimapåvirkning, og har derfor udarbejdet et klimaregnskab, der giver overblik over, hvor vores største udledninger kommer fra. For at minimere dem og vores forbrug holder vi løbende øje med vores el- og varmeforbrug og sætter konkrete reduktionsmål for vores CO2-udledning.

Vi benytter udelukkende lejede lokaler og har derfor ikke fuld kontrol med at de ressourcer, vi anvender, kommer fra bæredygtige kilder. Vi er derfor i dialog med vores udlejer, om mulighederne for at overgå til mere bæredygtige energikilder (fx grøn el) ligesom der arbejdes på, at anvende mere energibesparende teknologier i lokalerne.

På produktniveau vil vi undersøge muligheden for livscyklus analyser på både vores egne produkter (LCA-beregninger) og leverandørernes produkter. Med produkt-LCA’er ønsker vi at skabe den gennemsigtighed, der skal til overfor vores kunder, så de kan træffe et mere oplyst valg i forhold til ESG, når de køber løsninger hos os.

ansvarlig arbejdsplads

 

Ansvarlig arbejdsplads


Vi vil sikre, at vores medarbejdere og mennesker omkring os bliver behandlet retfærdigt og har lige muligheder for at trives og udtrykke sig. 

Sikkerhed og sundhed

Arbejdssikkerhed og -sundhed er et grundvilkår hos Mercatus. Vi ønsker, at vores medarbejdere kan gå sikkert på arbejde, og vi vil hjælpe hinanden til at værne om et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Vi har en frivillig frokostordning baseret på sund kost og fællesskab.

Dagligdagen består næsten udelukkende af kontorarbejde uden store sikkerhedsrisici. Vi vil sætte øget fokus på arbejdsmiljø og trivsel gennem tilfredsundersøgelser, MU-samtaler og APV.

Medarbejderudvikling

Kommunikationsbranchen ændrer sig meget hurtigt, og det er vigtigt for vores forretning, at vi kontinuerligt udvikler os, hvorfor medarbejdere løbende tilbydes relevante kurser og webinarer, ligesom vi har udviklet det interne læringskoncept ”Kaktustimer”.

Vi tager desuden på årlige inspirationsture under konceptet ”Ud i det Blå”, hvor vi besøger brancherelevante virksomheder i ind- og udland.

Vi arbejder målrettet med inklusion og diversitet i alder og køn som en essentiel del i at kunne levere kreative kommunikationsløsninger. Vi ansætter gerne medarbejdere i småjobs, fx fleksjobbere, ligesom vi er aktive i Norddjurs Kommunes Code of Care gruppe, der som nonprofitorganisation arbejder for at inkludere flere mennesker med psykiske eller fysiske udfordringer på arbejdsmarkedet.

Vi har fokus på, at vores sociale ansvar bidrager positivt til lokalsamfundet.

God selskabsledelse

God selskabsledelse er med til at sikre, en professionel drift af selskabet. Vi er en del af brancheforeningen Grakom og har fulgt deres CSR-kodeks i flere år.

Vi arbejder løbende med datasikkerhed og vil i det videre arbejde med it-sikkerhed undersøge muligheden for at leve op til mærkningsordningen for it-sikkerhed og data, D-mærket.

Vi har nedsat en ESG-ledelse, som bl.a. skal sikre at vi kontinuerligt udvikler os inden for ESG og bæredygtighed og at konkrete tiltag implementeres og forankres i alle medarbejdere.i

Vi håber og tror på, at det stigende fokus og arbejde med ESG-strategien vil hjælpe os med at indarbejde ESG som en helt central del af bureauets kultur. 

 

Sådan undgår du "Falske kommentarer"

Oplever du også "Falske kommentarer" på dine Facebook konkurrencer? Her er din step-by-step guide til at sikre troværdigheden på dine Facebook opslag.
Læs mere her

Forsøg med 4-dages arbejdsuge

Kortere arbejdsuge. Bedre trivsel i teamet. Bedre bundlinje. Det går vi efter i Mercatus, hvor vi efter nytår søsatte et forsøg med 4-dages arbejdsuge med fast fridag om fredagen, i første omgang frem til påske.
Læs mere her

VELKOMMEN

til Mercatus

Mangler du en troværdig samarbejdspartner, der kan løfte din markedsføring, visuelle kommunikation og online identitet?

Så er du kommet til det rette kommunikationsbureau. Vi har næsten alle kompetencer i huset, så vi sammen kan få udviklet en strategi for, hvordan du kommer i dialog med dine målgrupper. Vi har stor erfaring i at skabe indhold for vores kunder, som lever op til de målsætninger, vi sammen har aftalt.

Vores vision er at skabe enkel kommunikation, der rammer plet hos din målgruppe – både online og offline.

Kontakt os allerede i dag, hvis du har spørgsmål eller for en uforpligtende samtale.

 

Vi vil skabe kommunikation, der opfattes enkelt

Sociale medier

Sociale medier
Vi hjælper dig med at skabe overblikket og det gode indhold på de relevante sociale medier.
Få overblikket
Analytics
Af: Simone Tipsmark

Gør dig selv en tjeneste: Skift til Google Analytics 4 i dag

Det nye Google Analytics 4 (GA4) er en game changer. Det er den nyeste generation af Googles trackingværktøj, der giver dig en unik mulighed for, at få en dybere indsigt i din målgruppes adfærd.
Læs hvorfor her

Jens Sandberg Nikolajsen

Partner & kreativ chef

Mail: jens@mercatus.dk
Tlf.: 8630 0619
Mobil: 4050 0619

Tekst
Grafisk design
Koncept & strategi
Lær Jens at kende

Visuel identitet

Visuel identitet
Vi hjælper dig med at skabe sammenhæng mellem din virksomhed og dens visuelle identitet.
Vær genkendelig

Videoproduktion

Videoproduktion
Brug video til at formidle godt indhold – levende og overbevisende. Vi laver din video klar til sociale medier og hjemmeside.
Producer en video

Randers Biz – september 2023

Om Randers Biz Læs vores magasin

Print

Tryksager
Tænk print ind i din kommunikation – print supplerer din digitale tilstedeværelse godt.
Design dit print

Lars Chalmer Rasmussen

Partner

Mail: lars@mercatus.dk
Tlf.: 8630 0619
Mobil: 4051 0619

Tekst & koncept
Kommunikationsrådgivning
Lær Lars at kende
Af:

Google Analytics update

Der har været megen snak ifht. om Google Analytics vil blive lovlig igen. EU Kommisionen har godkendt en aftale, som sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personfølsomme oplysninger mellem EU og USA. Men er det godt nok?
Læs mere her
Af:

5 gode råd til online sikkerhed

Vi guider dig til at optimere din sikkerhed online.
Læs mere her

Google Ads

Læs om hvordan Benny Hammer fik opsat en Google Ads-kampagne, hvor han fik udsolgt alt på rekordtid og fik sin investering 44 gange igen.
Se vores løsning

Erhverv Djursland – marts 2024

Om Erhverv Djursland Læs vores magasin
Af: Palle Mikkelsen

Undgår du at kommunikere "grønne" tiltag?

Tøver din virksomhed med at kommunikere om de grønne indsatser, fordi du er bange for at blive anklaget for greenwashing?
Læs mere her

Emailmarkedsføring

Email marketing
Vi hjælper dig med opsætning, leads, kampagneplan, automation og indhold.
Send fængende mails

PR

PR
Giv plads til de positive historier. Vi hjælper dine historier ud i mediebilledet.
Få historien ud

Palle Mikkelsen

Partner & direktør

Mail: palle@mercatus.dk
Tlf.: 8630 0619
Mobil: 2810 2044

Ledelse & økonomi
Salg & markedsføring
Kommunikationsrådgivning
Lær Palle at kende

Google

Google Ads
80-90 % af forbrugerne starter deres købsrejse på Google. Vi er Google Partner.
Bliv synlig

Hjemmeside

Hjemmeside
Din online hoveddør til din virksomhed. Vi hjælper dig til en hjemmeside, der giver udbytte for dig og dine besøgende.
Opdater din hjemmeside

Simone Tipsmark

Partner & digital marketingchef

Mail: simone@mercatus.dk
Tlf.: 8630 0619

Strategi & tekst
Google Ads & SEO
Kommunikationsrådgivning
SoMe indhold & annoncering
Lær Simone at kende

Strategi

Digital mediestrategi
Med en kommunikationsstrategi har du det rette redskab til at prioritere dine medievalg. Lad os hjælpe dig.
Få rådgivning her
Af: Palle Mikkelsen

Pas på faldgruber med markedsføring om bæredygtighed

Forbrugerombudsmanden har udarbejdet en ny kvikguide til virksomheder om grøn markedsføring. Den hjælper dig til at overholde markedsføringsloven.
Læs blog
Af:

3 elementer til din markedsføring

Når der skal laves content til dine digitale medier, så er det værd at have nedenstående 3 ting med i overvejelserne.
Læs mere her

Peter Chr. Bühlmann Jensen

Bestyrelsesformand

Mail: peter@mercatus.dk
Mobil: 4057 3233

Bestyrelsesformand
Lær Peter at kende

Kenneth Lykke Pedersen

Senior web konsulent og grafisk designer

Mail: kenneth@mercatus.dk
Tlf.: 8630 0619

IT
Grafisk design
Webdesign & kodning
Lær Kenneth at kende

Regler for Facebook-konkurrencer

Mange virksomheder laver konkurrencer på Facebook hver eneste dag – uden at kende reglerne. Dét kan koste dyrt!

Kender du reglerne for, hvad du må og ikke må, når du på vegne af din virksomhed laver konkurrencer på sociale medier?
Læs med her
AI
Af:

Bliver din assistent digital?

Hvad er det fedeste ved AI? Og hvad kan man bruge det til? Bliv klogere på hvad du kan bruge AI til i din hverdag, i marketing/tech branchen.
Bliv klogere på AI værktøjet

Erhverv Djursland – maj 2024

Om Erhverv Djursland Læs vores magasin

Fortæl bedre historier med personas

Har du svært ved at konkretisere din målgruppe? Dyk ned i arbejdet med personas, der giver dig overblik og vigtig viden om din målgruppe.
Læs mere om personas

Ny hjemmeside og aktiv på Facebook

Grenaa-Anholt Færgefart får flere bookinger og øget engagement fra turister og lokale gennem Facebook og en ny, overskuelig hjemmeside.
Se vores løsning

Digital mediestrategi - ny hjemmeside - nyheder på hjemmeside - Facebook - LinkedIn

Ålsrode Smede- & Maskinfabrik havde et ønske om en mere interaktiv hjemmeside og en skarpere onlineprofil. En digital mediestrategi hjalp dem i gang med netop det.
Se vores løsning

Rasmus Bække Rasborg

Foto- og videomedarbejder

Mail: rasmus@mercatus.dk
Tlf.: 8630 0619

Foto
Videoproduktion
Redigering
Drone
Lær Rasmus at kende

Slet ikke opslag på Facebook

Gamle opslag er nyttig viden til fremtidige opslag. Derfor skal du ikke slette opslag på Facebook – men opdatere dem.
Læs hvorfor her

Find dine fakturaer og betalingsoplysninger på Facebook

Er du ligesom mange andre virksomheder begyndt at annoncere på Facebook? Så kan det være lidt svært at få et overblik over dine betalinger. Find dem nemt med denne guide.
Følg guiden her

Digital mediestrategi - nyheder på hjemmesiden - Facebook - nyhedsbrev

Grenaa Varmeværk ønskede at blive skarpere på deres eksterne kommunikation, og skabe en mere personlig og dialogsøgende relation til deres forbrugere.
Det fik de gennem en digital mediestrategi.
Se vores løsning
Af: Palle Mikkelsen

En kommunikationsstrategi viser vejen

Det er en kunst at finde ud af, hvor og hvordan din virksomhed skal være til stede online og offline. Det er blevet nemmere og derfor sværere at nå ud til dine målgrupper.
Læs blog

En YouTube-kanal samler din kommunikation

YouTube sidder på en kæmpe andel af alle videoer, der afspilles online. Som virksomhed er det et oplagt medie til markedsføring. Læs her, hvorfor du skal have en YouTube-kanal.
Bliv klogere på YouTube

Sådan laver du undertekster til din Facebook-video

Det er ikke længere nok at skabe godt video indhold på Facebook. I dag ser de fleste brugere videoer uden lyd og derfor skal du lave undertekster.
Læs mere

Skriv den gode pressemeddelelse

Vil du have dine historier i medierne, er pressemeddelelsen dit effektive våben. Få her syv gode råd til, hvordan du kan skrive den gode pressemeddelelse.
Læs blog

Få fem tips til SEO-succes

SEO betyder søgemaskineoptimering og er langt fra så kryptisk, som det lyder.
Læs blog

Randers Biz – december 2023

Om Randers Biz Læs vores magasin

Haakon Rønnow Petersen

Journalist

Mail: haakon@mercatus.dk
Tlf.: 8630 0619
Mobil: 2745 9140

Erhverv Djursland
RandersBiz
Ad hoc
Lær Haakon at kende

Facebook Business Manager (2019-guide)

Har du en virksomhedsside på Facebook, som du gerne vil adskille fra din private profil? Og vil du gerne begynde at oprette Facebook annoncer?

Så er du kommet til den rette guide.
Få din guide her

Randers Biz – april 2024

Om Randers Biz Læs vores magasin

Design af hjemmeside

Vi hjalp Norddjurs Skoletjeneste med en opdatering og nyt design af hjemmesiden.
Se vores løsning

Erhvervspraktik hos Mercatus

Vi har haft fornøjelsen af at have Rebekka i erhvervspraktik her på bureauet. Læs hendes indlæg om, hvordan det har været at være hos Mercatus.
Læs blogindlæg

Forstå dit behov for SEO på 2 minutter

SEO, hvad er det nu lige det er? Sidder du måske og tænker. Det skal skal jeg forklare dig og her får du også grunden til, at du skal i gang med det nu.
Bliv klogere på SEO

Derfor skal din virksomhed have en blog

En blog kan brande repræsentanter fra din virksomhed som eksperter. På en blog skal det ikke handle om at sælge, men om at vise autoritet på et ekspertområde.
Læs blogindlægget her

8 typer opslag du bør dele på sociale medier

Hvis du er en af de virksomheder, der klogt har kastet sig ud i universet af sociale medier, så har du sikkert oplevet, at det kan være svært at holde fokus på, hvad der er et godt opslag. Her får du en lille huskeliste med nogle af de former for opslag, der gavner dig.
Se de 8 typer her

Mercatus Reklamebureau udvider ejerkredsen

Som led i et glidende generationskifte har de to stiftere og ejere af Mercatus Reklamebureau A/S optaget Palle Mikkelsen som partner og medejer af virksomheden.
Læs mere her
video

4 eksempler på video til din online markedsføring

Et billede siger mere end 1000 ord, men en video viser det! Vi giver dig her fire typer af video, du kan gå i gang med at lave.
Se eksemplerne her

Kodning og design af hjemmeside

Fregat Fiskeeksport A/S fik kodet og designet en ny hjemmeside med fokus på to forskellige målgrupper.
Se vores løsning

Sådan forebygger du en shitstorm

En shitstorm rammer nogle gange landet med orkanstyrke. Men du kan faktisk gøre noget for at forebygge en shitstorm mod din virksomhed. Vi giver dig råd med på vejen her.
Forebyg shitstorms her

Facebook workshop

Med udgangspunkt i Grenaa Idrætscenters ønske om at blive bedre til at skrive opslag til Facebook, lavede vi en skræddersyet workshop på tre timer.
Læs mere om workshoppen

Bliv synlig på Google med Ads

Bliver du væk i mængden, når folk søger efter dig på Google? Så skal du give dig i kast med Ads, der giver dig mulighed for at blive vist foran dine konkurrenter.
Læs mere

Kom nemt i gang med mobilvideo

Vi hører det tit – video er stort! Men hvordan gør man? Få et par tips her til, hvad du skal huske, når du skal i gang med at lave mobilvideoer.
Få gode tips her

Design af kortstandere

Norddjurs Kommune har fået fremstillet nye kortstandere i Grenaa skov- og hedeområder samt i Porsebakkerne ved Auning. De indeholder både opdaterede og nytegnede kort, omtale af områderne samt fotografier.
Se vores løsning

Facebook workshop

Vi har afholdt en skræddersyet workshop for AquaDjurs med konkrete værktøjer, som har gjort dem i stand til at administrere deres egen virksomhedsside. Læs om vores Facebook workshop for AquaDjurs her.
Læs mere om workshoppen her

Content marketing: Engagér med godt indhold

Vi bliver alle mødt af adskillige reklamer hver dag – både online og offline. Der er kamp om at blive set, lagt mærke til og ikke mindst give folk lyst til at reagere på reklamerne.
Læs mere om content marketing

Arbejdstilsynet har givet os en Grøn Smiley

Digital mediestrategi – hjemmeside – sociale medier

Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen fik formuleret en digital mediestrategi, der efterfølgende resulterede i en redesignet hjemmeside og aktiv tilstedeværelse på sociale medier.
Se vores løsning

Derfor skal du installere en Facebook-pixel nu

Arbejder du professionelt med Facebook? Så er det på tide at få installeret en Facebook-pixel, så chefen også kan se værdien af dit arbejde.
Læs mere om Facebook-pixlen

Erhverv Djursland – april 2024

Om Erhverv Djursland Læs vores magasin